პროფესურა

გიორგი შუბითიძე

ასისტენტი

პროფესია : სოციოლოგიის მაგისტრი. განვითარების კვლევების და მმართველობის
მაგისტრი
გამოცდილება :
-12 წლიანი გამოცდილება სოციალური კვლევებში
- 8 წლიანი გამოცდილება პროექტების, პროგრამების, სამოქმედო გეგმების
მონიტორინგსა და შეფასებაში
- 3 წლიანი გამოცდილება სოფლის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. კვლევები,
სოფლის განვითარების სტრატეგიის მომზადება.
მოქმედი სამსახური : დამოუკიდებელი კონსულტანტი
კვლევები და პუბლიკაციები  –
- Kachkachishvili i., Mataradze T, Nijaradze G., Shubitidze G. (2013) Labor Culture and
Religious Discourse in Different Communities of Georgia, Tbilisi, Intelekti Publishing. (One
Year Research project)
- Shubitidze G, (2008) Clientelism at Self-Government Bodies in Georgia (a case Shida Kartli),
in: New South Caucasus: Review Old Borders; Heinrich Boll Stiftung South Caucasus. (one
year research scholarship)
- Shubitidze G, Saldadze M, (2007) Newspapers outside the capital, CIPDD
- Shubitidze G, Saldadze M, (2007) Regional Media Map of Georgia, CIPDD