მოწვეული ლექტორები

ანა მარგველაშვილი

მუნიციპალური სერვისების სტრეტეგიული დაგეგმვა

პროფესია : იურისტი

გამოცდილება : სათემო და მუნიციპალური განვითარება, სოციალური მეწარმეობა, უახლესი წარსულის კვლევა, კულტურის მენეჯმენტი.

მოქმედისამსახური : სათემო განვითარების ცენტრი; საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია.

კვლევები და პუბლიკაციები:

  1. მუნიციპალური მუზეუმები, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების რესურსი (2013) / http://www.tafu.edu.ge/files/pdf/dziebani/krebuli_4_(57)_2013.pdf
  2. სიღნაღი კულტურისთვის - მუნიციპალიტეტის კულტურის რესურსები და კულტურის დაგეგმვა (2014) / https://www.scribd.com/document/253985216
  3. მუნიციპალური კულტურის დაგეგმვის პროცესი და მისი მნიშვნელობა (2014) - http://ctc.org.ge/sites/default/files/publications/Annual%20Report%202014.pdf
  4. მუნიციპალური კულტურის რესურსების აღწერა-კარტოგრაფია, მუნიციპალური კულტურის  დაგეგმვისათვის (2014) / http://www.tafu.edu.ge/files/pdf/dziebani/ziebebi_4_(61)_2014.pdf
  5. მუნიციპალური კულტურის რესურსების აღწერა, როგორც არაფორმალური განათლებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის საშუალება (2015) / http://www.tafu.edu.ge/files/pdf/dziebani/ziebani_2_(63)_2015.pdf
  6. ტრანსფორმაციის რთული გზა - ერთი სოფლის კულტურის სახლის ისტორია / სოფელი ნუკრიანი (2015) / https://www.scribd.com/doc/297100351
  7. კულტურა და მუნიციპალური განვითარება / http://www.tafu.edu.ge/files/pdf/dziebani/ziebani_4_(65)_2015.pdf
  8. თემისთვითორგანიზებისგამოცდილებასაქართველოში – ისტორიულირაკურსი დათანამედროვეგამოწვევები / http://droa.ge/?p=8651
  9. მონაწილეობა კვლევაში: კულტურის სფეროს მართვა სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში ( 2016-2017) / https://www.scribd.com/document/342459248
  10. მონაწილეობა კვლევაში: მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალება (2013) / https://www.scribd.com/document/246192232

 

 

ბლოგები:

http://www.knews.ge/ge/kakhetinews/8/

http://german-georgian.archive.ge/ka/blog/27

 

ინტერესი - მომგზაურობა, კითხვა, საარქივო კვლევები.