მოწვეული ლექტორები

მაია ოქრუაშვილი

შედარებითი სამეწარმეო სამართალი და პრაქტიკული კურსი: ბიზნეს ტრანზაქციების იურიდიულ ასპექტები