მოწვეული ლექტორები

მამუკა თორია

შრომის ეკონომიკა

მამუკა თორია GIPA-ში კითხულობს შრომის ეკონომიკის სალექციო კურსს. არის სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი სამუშაო ძალის ფორმირებისა და გამოყენების, დასაქმებისა და უმუშევრობის, სოციალური დაცვისა და სიღარიბის, აგრეთვე მოსახლეობის საერთაშორისო მიგრაციის მიმართულებით. ის ფლობს დოქტორის ხარისხს ეკონომიკაში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტისგან. გააჩნია კვლევითი და აკადემური მიმართულებით მუშაობის 27 წლიანი გამოცდილება.