მოწვეული ლექტორები

ხათუნა მაისაშვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“

ხათუნა მაისასვილი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 2014 წლიდან მოწვეული ლექტორი GIPA- ში. კითხულობს „პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“ გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე. ეწევა კვლევით საქმიანობას. ბოლო წლების კვლევები:

2018 - სახელმძღვანელო „მიდგომები და ტექნიკები მედიისა და კომუნიკაციების კვლევებში“

2018 - კვლევა „შერიგება - პოლიტიკური შეტყობინება თუ პოლიტიკური ქმედება?“

2017 – „მხარეთა სისუსტეები აფხაზურ-ქართულ კონფლიქტში“, Journal of Politics and Democratization, Troy University, USA – GIPA, Georgia, Vol.2, April

2016-2017 -  მიზნობრივი სამეცნიერ-კვლევითი პროექტის გამარჯვებული „ქართული მედია - ოფიციალური და არაოფიციალური ისტორიების ჩანაცვლების ძირითადი უბანი. 1986-1990. გლასნოსტის ქართული ქეისი“.

2016 - სახელმძღვანელო „პოლიტიკური დისკურსის კონტენტანალიზი“

მისი ცოდნის არეალია  - კომუნიკაციის თეორიები, კომუნიკაციის კვლევები, მედია და ნაციონალიზმი