მოწვეული ლექტორები

ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

ხატია გოგილაშვილმა მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიმართულებით ნიუ იორკის ჯონ ჯეის სახელობის კოლეჯში, ხოლო მაგისტრის
ხარისხი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით მიიღო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში. იგი მონაწილეობდა ვილემ ვისის სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებულ პროცესში, როგორც ერთ-ერთი მონაწილე და მოგვიანებით უკვე როგორც გუნდის მწვრთნელი. ხატია ამჟამად მუშაობს საერთაშორისო სამართლის პროგრამის კოორდინატორად საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალში.