მოწვეული ლექტორები

იოსებ ჭიჭიკაშვილი

კრიმინოლოგია

სსიპ საქართველოს შსს-ს აკადემიის კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ფაკულტეტის უფროსი


2007 წლიდან მუშაობდა შსს-ს კრიმინალურ პოლიციაში, სხვადასხვა თანამდებობაზე.


    ინსტრუქტორი: სისხლის სამართლის პროცესი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, კრიმინოლოგია, დანაშაულის გამოძიების მეთოდიკა და სხვა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებული სასწავლო დისციპლინები.