მოწვეული ლექტორები

გია ქავთარაძე

შედარებითი სამართლის მაგისტრი

მოქმედი სამსახური: იურიდიული ფირმა „ჯიქია, მამალაძე და ქავთარაძე“, JMK Legal, www.jmk.ge

სპეციალიზაცია: სამართალმცოდნე