მოწვეული ლექტორები

თეა გიგიბერია

ფინანსური აღრიცხვა მოქმედებაში

პროფესია : ფინანსისტი
გამოცდილება : ფინანსური აღრიცხვა და ბიუჯეტისებრა, რისკების მართვა,
საინვესტიციო საქმიანობა.
მოქმედი სამსახური : საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი.