მოწვეული ლექტორები

ზურაბ მხეიძე

ზურაბ მხეიძე, ფსიქოლოგი, კომუნიკაციური უნარების მართვის ტრენერი, არის მოწვეული ლექტორი Gipa-ში. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მიყავს ლექციების კურსი „მართვა და კომუნიკაცია“ და მანიპულაცია კომუნიკაციის პროცესში” გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო კურსზე. 2010 წლიდან დღემდა მუშაობს ს.ს. სმარტ რითეილის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსად. სხვადასხვა დროს კითხულობდა ლექციებს საქართველოს უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მონაწილეობდა 20- ზე მეტ კვლევისა და საკონსულტაციო პროექტებში. გავლილი აქვს პროფესიული ტრენინგები ვილნიუსში, ტარტუში და იენაში.