მოწვეული ლექტორები

ზვიად როგავა

საგადასახადო სამართალი

თბილისის ივ. ჯავახიაშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-სამართლის დოქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის კათედრის გამგე.