პროფესურა

ნატო ალხაზიშვილი

პროფესორი / მდგრადი განვითარება

განათლება/პროფესია : საერთაშორისო განვითარებისა და დახმარების საკითხების სპეციალისტი

გამოცდილება :

  • საერთაშორისო განვვითარება, გენდერის საკითხები, კლიმატის ცვლილების საკითხები.

მოქმედი სამსახური:

  • გუნდის ლიდერი, გერმანიის საერთაშორისო დახმარების სააგენტო (GIZ); დირექტორი, გამომცემლობა ‘პოეზია’

კვლევები და პუბლიკაციები:

  • ადგილობივი მმართველობის ორგანიოებისათვის გრანტული დაფინანსების ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო ქვეყნებში

ინტერესი  - საგამომცემლო საქმე, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორია.