მოწვეული ლექტორები

თამარ ტურაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვა, პერსონალის ფისქოდიაგნოსტიკა, მართვის ფსიქოლოგია

თამარ ტურაშვილი, ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის ასოცირებული პროფესორი. აქვს 2004 წლიდან უმაღლეს სასწავლებელში სამეცნიერო კვლევითი და პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება.  ამჟამად ლექციებს კითხულობს  GIPA, საქართველოს უნივერსიტეტში (UG)  და კავკასიის უნივერსიტეტში (CSB). კითხულობს ლექციებს ადამიანური რესურსების მართვა, ბიზნეს ფსიქოლოგია, პერსონალის ფსიქოდიაგნოსტიკა, პოზიტიური ფსიქოლოგია, ლიდერობა. მოწვეულია ლექტორად GIPA-ში, სადაც სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში კითხულობს ლექციების კურსს „ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლებს“ საბაკალავრო პროგრამაზე და „პიროვნების ფსიქოდიაგნოსტიკა“ და „მართვის ფსიქოლოგია“ სამაგისტრო პროგრამაზე. ეწეოდა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას ფრანკფურტისა და ბერლინის უნივერსიტეტებში ორგანიზაციისა და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის მიმართულებით. არის ბერლინის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის (PHB) მიწვეული მეცნიერ-მკვლევარი. თამარ ტურაშვილი ასევე არის მენეჯმენტ კონსულტანტი და  ბიზნეს ტრენერი. მონაწილეობს საერთაშორისო ფორუმებსა და კონფერენციებში.