მოწვეული ლექტორები

ნინო მირზიკაშვილი

თბილსის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორი, განათლება მიღებული აქვს ინგლისში. არის ვორვიკის უნივერსიტეტის მაგისტრი ჯანდაცვის მიმართულებით. აქვს როგორც საჯარო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზიებში მუშაობის 14 წლიანი გამოცდილება. აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. არის მოწვეული ლექტორი თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. კითხულობს ლექციებს ჯანდაცვის მიმართულებით.