მოწვეული ლექტორები

გიორგი თავბერიძე

შესავალი სოციოლოგიაში

ელფოსტა: tavberidzegiorgi@gmail.com

სამუშაო ადგილი -  კვლევისა და განვითარების ფონდი, დამფუძნებელი

სპეციალიზაცია - სოციოლოგი