მოწვეული ლექტორები

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

თინათინ ქავთარაძე GIPA-ში კითხულობს აკადემიური წერის კურსს. არის ქართული ენისა და ლიტერატურის ასოციაციის წევრი. პროფესიით ფილოლოგი. ფლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს შუა საუკუნეების კვლევებში და მინიჭებული აქვს ამავე უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.