მოწვეული ლექტორები

თინათინ ხომერიკი

თინათინ ხომერიკი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი, ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მაგისტრი, 2016 წლიდან კითხულობს GIPA -ში  ლექციების კურსს „ზეპირი ისტორიები - თეორია და პრაქტიკა“ გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე. თინათინ ხომერიკი  არის გაცვლითი სადოქტორო პროგრამის მონაწილე იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში (გერმანია). ამჟამად მუშაობს სადოქტორო პროგრამაზე.