პროფესურა

რუსუდან წურწუმია

ასოცირებული პროფესორი/მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

პროფესია: მუსიკოლოგი. ეთნომუსიკოლოგი, კულტუროლოგი

გამოცდილება : მუსიკის, განათლებისა და მეცნიერების სფერო, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტიზა 

მოქმედი სამსახური: თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, ემერ. პროფესორი

კვლევები და პუბლიკაციები (2009  წლიდან):

Vitality and Vision: Georgian Music as a Particular Phenomenon  of Caucasian- Eurasian Culture. კრებულში: The Caucasus: Georgia on the Crossroads. Cultural exchanges across the European Beyond.   Florence, 2009. p.50-54

Georgian Multipart Singing and National Identity. კრებულში: Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. New York,   2010. p.257-270

Грузинское видение фольклора: взгляд с рубежа тысячелетий. კრებულში: Фольклор и мы: Традиционная культура в зеркале ее восприятий / Сборник научных статей, посвященный 70-летию И. И. Земцовского / [Сост. Н. Ю. Альмеева]. გვ.127-144

თანამედროვე ქართული საზოგადოება და მუსიკალური იდენტობა. გ.ჩუბინაშვილის ინსტიტუტის ელექტრ. ჟურნალი  Ars Georgica, 2011 http://www.georgianart.ge/index.php/ka/component/content/article/89.html?ed=8

ეროვნული და მუსიკალური იდენტობა: ურთიერთმიმართების საკითხისათვის, მუსიკოლოგიური ძიებანი. II. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის კრებული, 2012.

 The Value Orientation of the 20th  century Georgian Music. კრებულში: Musik   und   Kulturelle    Identitat.   XIII Internationaler kongress  der  Gesellschaft fur  Musikforschung.  Weimar,  2012  p.511-516

XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართული ეროვნული ცნობიერება და მუსიკალური იდენტობა. ფიროსმანი და ქართული კულტურა. გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრის საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენციის მოხსენებების კრებული. თბილისი, 2014.გვ. 281-288

ქართული ხმები გერმანიის ტყვეთა ბანაკებიდან. კრებულში: ექო წარსულიდან: ქართველ ტყვეთა სიმღერები, ჩაწერილი ცვილის ლილვაკებზე გერმანიაში 1916-1918 (ქართულ-ინგლისურად) თანდართული CD-ით. თბილისი, 2014. გვ.45-63 (ქართულ-ინგლისურად)

Georgian Polyphony, Musical Identity and  Nationalism. GESJ: Musicology and Cul­tu­ral Science 2015| No.2 (12)  p.41-45 http://gesj.internet-acade my.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=muz file:///D:/Users/Downloads/2690.pdf]

სიტყვა გია ყანჩელის შემოქმედებაში GESJ: Musicology and Cul­tu­ral Science 2016| No.2 (13)  p. 3-8 http://gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=muz&issue=2016-09

Cultural Memory and Musical Identity of the Georgians. კრებულში: Memory and Cultural Heritage, Proceedings of the 2nd  International Symposium.   Trabzon, 2017  p. 363-369

 

ინტერესი:  თავისუფალ დროს,  შეძლებისდაგვარად, ვუთმობ ბუნებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგს,  მოგზაურობას . . .