მოწვეული ლექტორები

ნიკოლოზ შეყილაძე

კანონისმიერი ვალდებულებები

პროფესია: სამართალმცოდნე

გამოცდილება: საადვოკატო საქმიანობა; In-house იურისტი;

მოქმედი სამსახური: ადმინისტრაციული დირექტორი @ შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია, გალფ ოილ ინტერნეშენალის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში.