მოწვეული ლექტორები

ელენე ცხაკაია

საჯარო ფინანსები

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი (GIPA); გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების „საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ პროგრამის ექსპერტი