მოწვეული ლექტორები

ვანო ნადირაძე

პროექტის მართვა

პროფესია : პროექტის მენეჯერი, ტრენერი
გამოცდილება : განათლების სფერო, პროექტის მართვა, კონსულტაცია, IT მენეჯმენტი,
საბანკო და ფინანსური ინსტიტუტები
მოქმედი სამსახური : დამფუძნებელი და ტრენერი (მართვის აკადემია -
www.macademy.ge), დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი (პროექტის მართვის
ექსპერტები - www.pme.ge) 
ინტერესი  - მიყვარს სპორტი (თამაში, ყურება,
მონაწილეობა), მოგზაურობა, ინოვაციები და ახალი ადამიანების გაცნობა.