მოწვეული ლექტორები

თამარ ტაბიძე

მეტყველიბის და წერის კულტურა

პროფესია : ფილოლოგი, აღმოსავლეთმცოდნე
გამოცდილება : პედაგოგის და ლექტორის ოცდაათწლიანი გამოცდილება
მოქმედი სამსახური : ჯიპა
სადისერტაციო ნაშრომი:
ფერებისა და ძვირფასი ქვების სიმბოლიკა შუასაუკუნეების სპარსულ და ქართულ
ლიტერატურაში („ვეფხისტყაოსნისა“ და „ვისრამიანის“ მაგალითზე)

ინტერესი - მოგზაურობა, კითხვა, კარგი ფილმის ყურება ...