გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ლევან ზარდალიშვილი

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი