პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

თორნიკე ფაღავა

პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

ტელეფონი: +995 555 757 337

ელფოსტა: t.paghava@gipa.ge

თორნიკე ფაღავა პოლიტიკის მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პოგრამების კოორდინატორია.

ფლობს GIPA-ს მაგისტრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში (MPA) და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს სამართალმცოდნეობაში.

2017-2021 წლებში თორნიკე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში, სადაც მისი ძირითადი ფუნქციები მოიცავდა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებასა და ანალიზს.