შეფასების სამსახურის უფროსი

ანანო გორგოძე

შეფასების სამსახურის უფროსი

ანანო გორგოძე არის მმართველობის სკოლის ბიზნეს შეფასების სამსახურის უფროსი. იგი ამჟამად ჩართულია სადოქტორო პროგრამაზე და მისი კვლევის ინტერესია შრომის ბაზრის და განათლების ურთიერთკავშირი. მას მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში (სპეციალობა - მენეჯმენტი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ადმინისტრაციულ საქმიანობასთან ერთად, ანანო კითხულობს საჯარო გამოსვლების/პრეზენტაციების უნარების კურსს. ასევე ის ჩართულია სხვადასხვა პროექტებში ინსტიტუტის მასშტაბით.