სოციალური მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

მარიამ მურვანიძე

სოციალური მეცნიერებებისა და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი