ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელენე ნიკოლაიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი