საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ქეთევან ქორქია

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი