საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი

თინათინ კლდიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: t.kldiashvili@gipa.ge

თინათინ კლდიაშვილი არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას აქვს მუშაობის 7-წლიანი გამოცდილება. ის წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა მმართველობის სკოლის ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრს,იყო საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი, მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა საინსტიტუტო ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში; არის ჩართული საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. 2012 წლიდან ახორციელებს საინსტიტუტო და ბაზრის კვლევებს, რაც სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენაა მიმართული.