მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი

დენისა მაკი

მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი

მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტრიტუტის სოფლის მეურნეობის და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში (GIPA DRDVE) მუშაობს მონიტორინგის და შეფასების ოფიცრის თანამდებობაზე. განათლებით დენისა მაკი იურისტია. მუშაობდა ევროპულ ინსტიტუციებში, როგორიცაა იურიდული და საკონსულტაციო მომსახურების სექტორი, ევროკავშირის (საპროექტო) ფინანსეირება, საბაზრო ეკონომიკური აქტივობის ზრდა, ევროკავშირის პილიკტიკისა და იურიდიულ საქმეთა განყოფილება და ბიზნესის სტრატეგიული განვითარება.