საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი

ლაშა ლობჟანიძე

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი