გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ლაშა ლობჯანიძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ტელეფონი: +995 599 872 784

ელფოსტა: l.lobjanidze@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცნო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, ამჟამად არის GIPA-ს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორიდნატორი,  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრის და GIPA-ს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის მოწვეული პედაგოგი, მიღებული აქვს ამერიკის გულის ასოციაციის პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგის სერტიფიკატი, სამედიცინო განათლება აქვს მიღებული ევროპის რამოდნეიმე ქვეყანაში, ასევე წარმატებით მიიღო მონაწილეობა NASPAA-ს მიერ ორგანიზებულ გლობალურ სიმულაციურ შეჯიბრში, რომელიც გამიართა ევროპის ცენტრალურ უნივერსიტეტში (CEU) ბუდაპეშტი.

აქვს მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობისა და პროექტების მართვის 8 წლიანი გამოცდილება, როგორც სამთავრობო ასევე არასამთვარობო ორგანიზაციებში, ასევე სხვადასხვა სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების კოორიდნატორად, მონაწილეობა აქვს მიღებული  საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმირების პროცესში სპორტისა და ახლაგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით.