საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი

ვასილ ბუთხუზი

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი"