სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციის მენეჯერი

გიორგი მჟავანაძე

"სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციის მენეჯერი "