სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

გიორგი მჟავანაძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი