სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციის მენეჯერი

გიორგი მჟავანაძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციის მენეჯერი