მოწვეული ლექტორები

ლევან ყურაშვილი

საჯარო გამოსვლები / მენეჯმენტი

ელფოსტა: levan.kurashvili@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის მაგისტრი, რუსეთის სახელმწიფო სოციალური უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის მენეჯმენტის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.

  • GIPA-ს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის მოწვეული ლექტორი (მენეჯმენტი).
  • მოწვეული ლექტორი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე (პრეზენტაციის უნარები).

აქვს ფინანსური კუთხით მუშაობის გამოცდილება სხვადასხვა საინვესტიციო კომპანიაში. მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ პროექტსა და კვლევაში, მათ შორის, გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ კვლევაში საჯარო სამსახურის შესახებ. აქვს არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მართვის გამოცდილება.

აწარმოებს პირად ბლოგს ბლოკჩეინსა და მენეჯმენტის შესახებ: www.btc.ge

კვლევები და პუბლიკაციები: ინტერნეტ-მარკეტინგული კვლევების აქტუალურობა და მათი ეფექტიანობის შეფასება (რუსულ ენაზე) - 06.2016