მოწვეული ლექტორები

მარი მელიქიშვილი

პროგრამირება ASP.NET MVC-ის ლექტორი

მარი მელიქიშვილს 2017 წლიდან უკავია რობოტიკის მასწავლებლის პოზიცია ნიუტონის რობოტიკის სკოლაში.

2015 წლიდან კითხულობს ლექციებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) და "ჯეოლაბში". ასწავლის პროგრამირებას ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში.