სხვა ტიპის ლექტორი

Nana Kashakashvili

Vocational Teacher

Email: n.kashakashvili@gipa.ge