Head of MBA Program

Nikoloz Abuashvili

Head of MBA Program