ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "ფსიქოლოგიის" ნაპოვნია (18) შედეგი

არავერბალური კომუნიკაცია
ign: center;">კურსის თემატიკა არავერბალური კომუნიკაცია კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ჭრილში არავერბალური კომუნიკაციის განმსაზღვრელი ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური ფაქტო
იურიდიული ფსიქოლოგია
>მიზნები: ფსიქოლოგიისა და სამართალმცოდნეობის საფუძვლების (კონცეფციები, მეთოდოლოგია, ძირითადი ცნებების განმარტებები, სპეცი
სტრესის მენეჯმენტი
">: პროგრამის მიზანი არის მსმენელებს გააცნოს სტრესმენეჯმენტი - გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ერთერთი მიმართულება,  რომელიც ეხმარება იმ ადამიანებს თუ ორგანიზაციებს, ვისაც სტრესი უქმნის პრო
ფსიქოლოგიური კონსულტირება
underline;">პროგრამის მიზნები: ფსიქოლოგიური კონსულტირება არის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ერთერთი მიმართულება, რომელიც მიზნად ისახავს დაეხმაროს ფსიქიკურად და ფიზიკურად ჯანმრთელ ინ
ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფსიქოლოგიის საფუძვლები   მოსამზადებელი კურსები გამოყენებითი
მართვის ფსიქოლოგია
ნიკაციის ფსიქოლოგია შესავალი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში; კოგნიტური ფსიქოლოგიის არსი და რაობა კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ჭრილში; ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია;
კონცენტრაციები
როფესიული წერისა და ტელე და რადიო გადაცემების მომზადების სპეციფიკას.   ფსიქოლოგიის კონცენტრაცია ფსიქოლოგიის კონცენტრაციის სტუდენტები იღებენ როგორც მრავალმხრივ,
პროგრამის შესახებ
id="docs-internal-guid-dc935577-540f-472d-7558-78a55e152e2f"> გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა GIPA - ში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)
მისაღები პროცედურა
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა GIPA - ში
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
" allowfullscreen></iframe> გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
#LIBART - თინა ჩხეიძე
ზროვნება და მისი სახეები. ლექციას წარუძღვა ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი და დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის წევრი თინა ჩხეიძე. ლექციაზე განხილული იქნა ისეთი თემები როგორიც არის ევრისტიკული აზროვნე
დეკანის მიმართვა
p> ცხრილი შეგიძლიათ ნახოთ ბაზაში. გელით !!!   გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!  
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!
ძვირფასო აბიტურიენტებო! მოგახსენებთ,  რომ რეგისტრაციიისთვის აუცილებელია 25 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით გამოაგზავნოთ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ელექტრონულად ბმულზე) ან მოიტანოთ  მისამარ
მეორე შეხვედრა ციკლიდან "საუბრები ფსიქოლოგიაზე"
ს 62) GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა მართავს მეორე შეხვედრას ციკლიდან "საუბრები ფსიქოლოგიაზე". ფსიქოლოგიის დოქტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორ-ემერიტუსი ნათელა იმედაძე გაიხსენებს დიმიტრი უზნაძის მოწაფეები
მოსამზადებელი კურსები გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისთვის
ფსიქოლოგიის საფუძვლები   პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა მი
მართვის ფსიქოლოგიის კურსი GIPA-ში!
პროგრამის მიზნები: პროგრამის მიზანია მონაწილეებისფსიქოლოგიურიმომზადების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიულიკომპეტენციის გაზრდა, ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა, გადაწყვე
პრაქტიკული კურსი მართვის ფსიქოლოგიაში
6 შეხვედრა შესავალი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაში კოგნიტური ფსიქოლოგიის არსი და რაობა კომუნიკაციის თეორიის ჭრილში ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის პროგრამის მისაღები პროცედურა
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!!!   ძვირფასო აბიტურიენტებო! მოგახსენებთ, რომ გამოყენებითი