ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "Psychology" ნაპოვნია (3) შედეგი

პროგრამის შესახებ
ურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო ამზადებს ფსიქოლოგიის მაგისტრებს ( MSc in Psychology 0707) სპეციალიზაციით პოლიტიკური ფსიქოლოგიასა და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში. პროგრამა, რომელი
მისაღები პროცედურა
ერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს ფსიქოლოგიის მაგისტრებს (MSc in Psychology 0707) პოლიტიკური ფსიქოლოგიისა და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სპეციალიზაციით. პროგრამა,
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
ერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს ფსიქოლოგიის მაგისტრებს (MSc in Psychology 0707) პოლიტიკური ფსიქოლოგიისა და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სპეციალიზაციით. პროგრამა,