ყველა სკოლა
ENGLISH

თქვენს მოთხოვნაზე "Management" ნაპოვნია (1) შედეგი

ძირითადი ინფორმაცია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 2011 წელს დაარსდა. თავდაპირველად, სკოლაში ფუნქციონირებდა