ყველა სკოლა
ENGLISH

საკონტაქტო ინფორმაცია
ვის გნებავთ მიმართოთ?
  • ჟურნალისტიკის პროგრამის კოორდინატორი
  • PR პროგრამის კოორდინატორი
  • მარკეტინგის მენეჯერი

მისამართი:

გორგასალის ქუჩა #101, თბილისი, საქართველო

ტელ: (995 32) 249 75 45 

ტელ: (+995) 32  245 75 45 (კომუტატორი)

ელ-ფოსტა: study@gipa.ge

რუკა: