პროექტის კოორდინატორი/პროფესიული განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამარ ჟღენტი

პროექტის კოორდინატორი/პროფესიული განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი