საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი