სამართლის და პოლიტიკის სკოლის მკვლევარ-ასისტენტი

ანა ქირია

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის მკვლევარ-ასისტენტი

2011 წელს დაამთავრა IB ევრო-კაკვასიური უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით. 2013 წელს გახდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამავე წელს ანა ქირიამ დაიკავა სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის მკვლევარ ასისტენტის თანამდებობა