ციფრული მედიის და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ნინო ქოჩიაშვილი

ციფრული მედიის და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: n.kochiashvili@gipa.ge

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი (GIPA), დაამთავრა ბაკალავრიატი გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.