სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი

ნინო ქოჩიაშვილი

"სასერტიფიკატო პროგრამების კოორდინატორი"

ელფოსტა: n.kochiashvili@gipa.ge

სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი (GIPA), დაამთავრა ბაკალავრიატი გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.