პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური პერსონალი

მარი მელიქიშვილი

პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური პერსონალი

მარი მელიქიშვილი - პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური პერსონალია, უძღვება შემდეგ კურსებს: პროგრამული ინჟინერია: პარადიგმები ვებ აპლიკაციების ინჟინერია  ASP.NET Core MVC-ს ბაზაზე. მარი კომპიუტერული მეცნიერებების მაგისტრია, 2022 წლიდან ნიუტონის რობოტიკის აკადემიის კურსების მენეჯერია და  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულების ხელმძღვანელი.  2019 წლიდან სხვადასხვა დროს თანამშრომლობდა განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ელექტრონული რესურსის შესაქმნელად მიწვეულ სპეციალისტად და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში (EMIS) ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპერტად.  2015 წლიდან  ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში პროგრამირების მასწავლებლია, იყო Geolab -ის გუნდის წევრი.
2016 წლიდან ასწავლიდა პროგრამირების მიმართულების კურსებს GIPA-ს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლაში.