პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნათია ბაჯიაშვილი

პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნატა  ბაჯიაშვილი - IT პროფესიონალია, 18- წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორში. თანამშრომლობს საერთაშორისო ფონდებთან, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი და კონსულტანტი. 
მისი სპეციალიზაცია:  ERP სისტემები, ბუღალტერია, ფინანსები, CRM სისტემები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროექტების მართვა, პროგრამის მენეჯმენტი, ბიზნეს-პროცესების მართვა, ბიზნეს-პროცესების ანალიზი, ოპერაციული და ზოგადი მენეჯმენტი, ხელოვნური ინტელექტი, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია და მოდელირება, ბიზნეს ანალიტიკა, ცენტრალური ბანკის სისტემები (CSD, SSS, რეზერვების მართვა, ტესტირების ავტომატიზაცია). საქართველოს სახელმწიფო და კერძო  უნივერისტეტებში უძვება  შემდეგ კურსებს:  საბანკო საქმე, ოპერაციული
მენეჯმენტი, ბიზნეს-პროცესების მართვა, ბიზნეს-პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის კომპლექსური არქიტექტურის დაპროექტება, IT პროექტების მართვა, პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის უზრუნველყოფა და ტესტირება.
არის  20-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, 3 მონოგრაფიის, 7 სასწავლო სახელმძღვანელოს და მეთოდური მითითებების ავტორი .