საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელის ასისტენტი

ნიკა ყოჩიაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელის ასისტენტი

ელფოსტა: nika.kochiashvili@gipa.ge

დაამთავრა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა - „ინფორმაციული სისტემები ავიაციაში“. მონაწილეობდა საუნივერსიტეტო კონფერენციებში, ასევე გავლილი აქვს პრაქტიკული სწავლება ამავე მიმართულებით. IT სფეროში მუშაობის ორ წლიანი გამოცდილება აქვს. ორი წელი მუშაობდა Video editor-ის პოზიციაზე ქვემო ქართლის ტელევიზიაში. ამასთან, ერთი წელია მუშაობს სასკოლო ტექნოლოგიების ლაბორატორია - „ექსპლორიუმში“ პროგრამირების ლექტორის პოზიციაზე. ამავე კომპანიის ფარგლებში და ასევე დამოუკიდებლად, უმუშავია Video Production-ის რამდენიმე პროექტზე.

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

  • ნ. ყოჩიაშვილი (2023), საფრენი აპარატების ინტელექტუალური მართვა, თბილისი: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი.