საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სტაჟიორი

ნიკა ყოჩიაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის სტაჟიორი