საჯარო მმართველობის მიმართულების ხემძღვანელი

ნინო დოლიძე

"საჯარო მმართველობის მიმართულების ხემძღვანელი"

ელფოსტა: N.dolidze@gipa.ge

ნინო დოლიძე არის საჯარო მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი, მმართველობის სკოლის სრული პროფესორი. მას მიღებული აქვს მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი თსუ-სა და საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი  GIPA-ში. ნინო დოლიძე კითხულობს საჯარო მმართველობისა და ორგანიზაციული თეორიების კურსებს. ის აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო მუშაობაში, არის მრავალი საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციის მონაწილე და სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი. მისი ძირითადი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები ფოკუსირებულია საჯარო მმართველობის რეფორმებზე, საჯარო ორგანზიაციების მართვის პრობლემებსა და მოდელებზე.