ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

მარიამ გაბუნია

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ტელეფონი: 550 000 416

ელფოსტა: m.gabunia@gipa.ge

ფლობს GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის, კონცენტრაციით - ფსიქოლოგია, ბაკალავრის ხარისხს. გამოცდილება აქვს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმში მუშაობის, ადმინისტრაციული ოფიცრის პოზიციაზე და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში, სპორტის განვითარების დეპარტამენტში, უფროსი სპეციალისტის ასისტენტის პოზიციაზე, სტაჟირების სახით.

ამჟამად, GIPA-ს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით.